Varf Safety

En büyük risk hiçbir şey yapmamaktır.

YAŞAM DOĞAL OLARAK RİSKLİDİR.


VARF SAFETY, yüksekte çalışma yapılan tüm sektörlerde çalışanların düşmesini önleyici sistemler sunar.

İş yerinde sağlık ve güvenlik, çalışanlarımızın refahı için çok önemlidir. Bunların ihmal edilmesi kayıplara neden olabilir. Çalışanların güvenli ve risksiz bir ortamda çalışabilmesi için en pratik çözümleri sunuyoruz.

- Yaşam Hatları
- Güvenlik Ağları
- Koruyucu Donanımlar
- Güvenli Bağlantı Noktaları
- Kurtarma Ekipmanları
- Kaçış Ekipmanları

Yüksekte çalıştığınız her günü güvenli hale getirmeniz için size yardımcı olabiliriz.

LIFE AS NATURALLY RISK.


VARF SAFETY offers preventive systems for employees in all industries in which require working at height.

Health and safety at work is very important for the welfare of our employees. Neglecting these may cause losses. We offer the most practical solutions for employees to work in a safe and risk-free environment.

- Lifelines
- Safety Nets
- Protective Equipment
- Safe Connection Points
- Rescue Equipment
- Escape Equipment

We can help you to make every day you work at height safe.
Varf Group
Varf Safety
Varf Training
Varf Consulting
Varf Rope Access
Varf Adventure